"5 bodů pro e-mobilitu"


1) Dobíjecí infrastruktura

 • Využítí národní a evropských fondů
 • Zjednodušení a zrychlení výstavby dobíjecích stanic
 • Podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci

2) Dostupnost vozů

 • Pro veřejnost i firemní sféru - s podporou národních a evropských podpůrných mechanismů

3) Inovace a vzdělávání

 • Podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání
 • Osvěta veřejnosti
 • Podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů - zejména automotive a energetiky

4) Legislativa

 • Příprava a aktualizace strategií, legislativy, technických norem

5) Spolupráce

 • Podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností
 • Spolupráce s vládou, zástupci regionů a municipalit
 • Podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví a služeb