Aktuality

Na konferenci E-mobilita: Příležitost pro Středovýchodní Evropu dne 17. 10. 2022 podepsali zástupci elektromobilních asociací Česka, Slovenska a Polska otevřenou výzvu vládě a dalším klíčovým aktérům. Za Elektromobilní Platformu výzvu podepsal Tomáš Dzurilla, předseda Řídícího výboru Platformy.