Dokumenty


Stanovy spolku Elektromobilní Platforma, z.s. účinné od 1. 7. 2022


Roční členský poplatek:

  • 75.000 Kč - řádné členství (firmy)
  • 150.000 Kč - kmenové členství (firmy). Tato prémiová forma členství je dle stanov relevantní zejména pro zájemce ze sektorů energetiky, automotive a vědy a výzkumu. Kmenoví členové se podílejí na řízení Platformy a mají možnost rotačního členství v Řídícím výboru Elektromobilní Platformy.
  • 15.000 Kč - členové ze sektorů věda a výzkum, asociace, univerzity

Přihláška / Žádost o členství


Etický kodex


Výroční zprávy