Čeští „elektromobilisté“ spojují síly s „baterkáři“

30.05.2024

                                                                        Foto: Aleš Král


                                                                                                    Dne 30. 5. 2024 v Senohrabech

TISKOVÁ ZPRÁVA

Čeští "elektromobilisté" spojují síly s "baterkáři"

DNES ve čtvrtek 30/5/2024 došlo za účasti ministra dopravy Martina Kupky, náměstka ministra průmyslu a obchodu Petra Třešňáka a vrchního ředitele sekce ochrany klimatu Ministerstva životního prostředí Petra Holuba, ke slavnostnímu podpisu Memoranda o spolupráci mezi Elektromobilní Platformou a Českým bateriovým klastrem.

Cílem spolupráce je posílení rozvoje elektromobility a bateriového hodnotového řetězce v České republice.

Spolupráce byla uzavřena na okraj 10. ročníku Konference čisté mobility Ministerstva životního prostředí v Senohrabech na Benešovsku.

Průmysl a doprava procházejí s ohledem na postupnou dekarbonizaci silniční dopravy revolučními změnami a na ty je třeba Českou republiku připravit. Klíčovými technologiemi jsou nosiče energie, kde ropné deriváty nahrazují zejména baterie technologie Li-ion, rozvoj elektropohonů, budování dobíjecí infrastruktury a vytváření celkového eko-systému elektromobility.

"Nástup bezemisní mobility je ve svém tempu a ambici revoluční. Průmysl potřebuje podporu vlády ve zvládnutí transformace produktu i dodavatelského řetězce. Stejně tak je nezbytné, aby vláda podporovala rozvoj eko-systému pro elektromobilitu," říká Michal Kadera, předseda Řídícího výboru Elektromobilní Platformy, která sdružuje klíčové hráče v oblasti elektromobility v České republice. "Těší nás, že na těchto tématech budeme pracovat společně s kolegy z bateriového průmyslu.

"Dle mých zkušeností je bateriový průmysl jednou ze stěžejních oblastí průmyslu v EU a ve světě, a to nejen v návaznosti na čistou mobilitu, ale také na energetiku a nové oblasti průmyslu jako je robotika. Jeho technický a edukační rozvoj v celé jeho šíři, včetně pomyslné špičky ledovce tzv. gigafactories, o které také v ČR usilujeme, je pak nezbytný pro udržení konkurenceschopnosti ČR a celé EU", upozorňuje doc. Tomáš Kazda, předseda Českého bateriového klastru. "Bateriový klastr vznikl v nejvyšší čas, abychom rozvoj všech potřebných kompetencí bateriového hodnotového řetězce v ČR nastartovali, a to i s využitím zkušeností zástupců Elektromobilní Platformy."

"Baterie v oblasti elektromobility dle nás sehrávají a budou sehrávat dost významnou roli, a proto určitě vítáme, že díky novém memorandu zde bude širší prostor tuto otázku intenzivněji diskutovat," uvádí ministr dopravy Martin Kupka. "V této souvislosti bych rád připomenul, že již v současnosti běží dotační výzva z Operačního programu dopravy (OPD), podporující komplexní projekty veřejných dobíjecích stanic, jejichž součástí je i bateriové úložiště," dodává ministr.

"Využívání bateriových systémů pro uložení energie v dopravě, ale také v průmyslu i domácnostech, má velký potenciál v oblasti zlepšování ovzduší ve městech a efektivního využívání obnovitelných zdrojů. To všechno samozřejmě pomáhá ochraně klimatu i modernizaci naší ekonomiky," vyjmenovává ministr životního prostředí Petr Hladík. "Baterie dávají především smysl pro flexibilitu sítě a její lepší řízení. S větším podílem obnovitelných zdrojů potřebujeme také daleko víc ukládat energii, a právě akumulace je to, co bude vyrovnávat energetickou soustavu. Musíme se prostě připravit na to, že budoucnost bude vypadat úplně jinak, než dnešní centrálně řízená energetika".

"Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu je klíčové, aby se vyvíjel celý ekosystém elektromobility. Z toho důvodu připravujeme nový Národní akční plán čisté mobility, který bude obsahovat řadu opatření důležitých pro rozvoj elektromobility i dalších alternativních pohonů. Dokument by měl obsahovat i specifická opatření týkající se trakčních baterií napříč celým životním cyklem, včetně jejich druhého života a recyklace," říká náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. "O program "Záruka elektromobilita," se zvýhodněným zaručeným úvěrem na elektromobily a dobíjecí stanice, který připravilo naše ministerstvo, projevují podnikatelé značný zájem.

Další informace:

Elektromobilní Platforma, z.s. (dále jen "ePlatforma")

 • Založena v prosinci roku 2021.
 • ePlatforma je odborným partnerem pro vládu, ministerstva a další subjekty při rozvoji e-mobility a souvisejících výzev, jako je zejm. rozvoj dobíjecí infrastruktury, reflexe e-mobility ve vládních strategiích a legislativě, ale také vzdělávací a osvětová činnost.
 • ePlatforma úzce spolupracuje s relevantními ministerstvy a dalšími partnery na přípravě nového Národního akčního plánu čisté mobility, na úpravě podmínek pro dobíjení elektromobilů v budovách a dalších tématech.
 • ePlatforma sdružuje klíčové firmy a instituce aktivní v rozvoji ekosystému e-mobility v ČR z oblastí výstavby dobíjecí infrastruktury, automobilového průmyslu, finančního sektoru, vědy, výzkumu a vzdělávání.
 • ePlatforma úzce spolupracuje s partnery v okolních zemích i na úrovni EU.

Český bateriový klastr, z.s. (dále též "ČBK"):

Zapsaný spolek založený v květnu 2022. Po vzoru klastrových organizací v západním světě staví ČBK na provázanosti tří pilířů vzdělanostní ekonomiky:

 • státu - institucí podporujících průmyslový rozvoj (v ČR je to státní agentura CzechInvest)
 • vysokých škol (technické univerzity a ostatní vývojové organizace)
 • soukromých podniků

Za dva roky existence se ČBK podařilo zastřešit spolupráci přes 30 takovýchto subjektů napříč hodnotovým řetězcem. Cílem je podpořit v Česku vznik a rozvoj uceleného bateriového hospodářství od těžby a zpracování materiálů pro výrobu akumulátorů přes jejich zpětný odběr, druhý život až po ekologickou recyklaci, ze které se využijí materiály pro výrobu nových bateriových článků. Ve centru zájmu této činnosti je podpora vědeckého a vývojového vzdělávání budoucí české pracovní síly. Za tímto účelem ČBK pořádá osvětové vzdělávací veřejné i soukromé specializované semináře a podporuje komunikaci mezi zástupci všech tří zmiňovaných pilířů.

Přítomní zástupci podepisujících stran:

Elektromobilní Platforma:

 • Michal Kadera, předseda Řídícího výboru (za sektor "automotive", ŠKODA AUTO, a. s.)
 • Tomáš Dzurilla, místopředseda Řídícího výboru (za sektor "energetika", ČEZ, a.s.)

Český bateriový klastr

 • Doc. Tomáš Kazda, předseda (za VUT Brno)
 • Viliam Blumtritt, místopředseda (za Kovohutě Příbram)