Dlouho očekávané výzvy Ministerstva dopravy na podporu rozvoje dobíjecí infrastruktury byly vyhlášeny

15.01.2024

Operační program Doprava » Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dvě výzvy v OPD3 na podporu infrastruktury pro alternativní paliva

Ministerstvo dopravy vyhlašuje dne 15. ledna 2024 dvě výzvy v rámci Programu Doprava 2021–2027 (OPD3), které jsou určeny na podporu infrastruktury pro alternativní paliva. Jednotlivé výzvy se od sebe liší svým věcným zaměřením, výší dostupné alokace a intenzitou podpory.
Výzva č. 12 na podporu rozvoje infrastruktury běžných dobíjecích stanic ve městech a obcích má alokaci ve výši 700 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 80 % ze způsobilých výdajů projektu.

 
Výzva č. 13 na podporu rozvoje rychlodobíjecí infrastruktury pro osobní vozidla – prioritní oblasti má alokaci ve výši 500 000 000 Kč (příspěvek EU z Fondu soudržnosti). Žadatelé mohou obdržet podporu s intenzitou až 70 % ze způsobilých výdajů projektu.

 
Obě vyhlášené výzvy jsou soutěžní a kolové a budou pro žadatele otevřeny do 15. 04. 2024.
Žádosti o podporu budou v Monitorovacím systému (ISKP21+) zpřístupněny od 22. 01. 2024 a od 29. 01. 2024 bude možné zahájit jejich předkládání. Podrobná specifikace všech pravidel a podmínek je uvedena v textu jednotlivých výzev a dále v související zveřejněné dokumentaci výzev. Všechny tyto dokumenty a zároveň i kontakty pro získání bližších informací jsou zveřejněny na webu OPD na stránkách jednotlivých výzev:

Více o Programu Doprava 2021-2027 je uvedeno zde.