Elektromobilní Platforma se stává signatářem Central European Green Transport Initiative (CEE GTI)

02.10.2023

V rámci elektromobilní konference New Mobility Congress 2023 v polské Lodži jsme distutovali potřebný rozvoj dopravní infrastruktury nejen pro osobní, ale také pro nákladní dopravu ve světle nedávno přijatého nařízení Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR)

Spolupráci s polskou asociací Polish Alternative Fuels Association (PSPA) a slovenskou Slovak Electric Vehicle Association (SEVA) a dalšími partnery jsme potvrdili připojením se k Central European Green Transport Initiative (CEE GTI), která má za cíl rozvoj e-mobility v silniční dopravě ve Středovýchodní Evropě se zohledňováním regionálních specifik.