Lídři e-mobility v ČR založili Elektromobilní platformu

30.03.2022

Elektromobilita se rapidně rozvíjí a je potřeba aktivně uchopit všechny příležitosti, které nabízí. Rostoucí potřeba koncepčního rozvoje této oblasti vedla hlavní průmyslové hráče kzaložení Elektromobilní platformy. Zakládajícími členy jsou společnosti ČEZ, ŠKODA AUTO, PRE, E.ON a za akademickou sféru ČVUT.

Přibývá elektrických vozů, rozšiřuje se dobíjecí infrastruktura a objevují se nástroje na její podporu.

Na tuzemských silnicích jezdí už více než 15 000 elektrifikovaných vozů, které využívají přes 1 800 veřejných dobíjecích bodů. Jako každé nové odvětví se elektromobilita setkává s celou řadou překážek a výzev. "Elektromobilita se turbulentně rozvíjí, ale pro správný rozvoj musí překonat řadu výzev. Proto cítíme, že je v řadě věcí potřeba spojit síly a společně pomáhat vytvořit prostředí pro její další rozvoj," vysvětluje předseda řídícího výboru Pavel Čmelík zastupující společnost ČEZ.

Zákládajícími členy Elektromobilní platformy jsou subjekty z oblasti automotive, energetiky i akademického prostředí. Oblast automotive reprezentuje největší tuzemský výrobce automobilů společnost ŠKODA AUTO, kterou zastupuje Michal Kadera. Za energetický sektor jsou členy platformy hlavní hráči na poli rozvoje dobíjecí infrastruktury: společnosti ČEZ (zastoupena Pavlem Čmelíkem), PRE (Karsten Krämer) a E.ON (Jana Hrabětová). Akademickou sféru pak zastupuje ČVUT v osobě Pavla Hrubeše.

Evropa v přijaté strategii "Zelená dohoda pro Evropu" jasně deklarovala ambici dosáhnout v roce 2050 uhlíkové neutrality. Dekarbonizace sektoru dopravy je jedním z příspěvků pro dosažení tohoto cíle a přináší mnoho příležitostí pro celou společnost. Obrovský potenciál má elektromobilita pro zlepšení kvality života v centrech měst, ale také pro firmy, které na vlnu elektromobility včas naskočí.

Elektromobilní platforma se zapojí do tvorby strategií a legislativních opatření v oblasti ochrany klimatu a elektromobility a do naplňování vládních strategií, jako jsou Národní akční plán Čistá mobilita nebo Memorandum o budoucnosti automobilového průmyslu ČR. Bude předkládat podněty z praxe a spolupracovat s klíčovými institucemi. "Společně s Vládou ČR potřebujeme nastavit motivující eko-systém na podporu elektromobility pro firmy i občany s využitím daňových i dotačních nástrojů," přibližuje priority místopředseda řídícího výboru Michal Kadera.

Elektromobilní platforma si definovala "5 BODů pro elektromobilitu", kterým je potřeba se věnovat a dále je rozvíjet:

  • Dobíjecí infrastruktura - využití národních a evropských fondů, zjednodušení a zrychlení výstavby dobíjecích stanic, podpora opatření, která umožní uživatelům dostupné a bezproblémové dobíjení na veřejných stanicích, doma či v práci.
  • Dostupnost vozů - pro veřejnost i firemní sféru, s podporou národních a evropských podpůrných mechanismů.
  • Inovace a vzdělávání - podpora rozvoje vědy, výzkumu a vzdělávání, osvěta veřejnosti, podpora nových kompetencí umožňujících transformaci průmyslových sektorů, zejména automotive a energetiky.
  • Eko-systém elektromobility - příprava a aktualizace strategií, legislativy a technických norem.
  • Spolupráce - podpora národní a mezinárodní spolupráce a sdílení zkušeností, spolupráce s vládou, zástupci regionů a municipalit, podpora rozvoje navazujících inovativních odvětví a služeb.

"Elektromobilita je nové a rychle rostoucí odvětví. Proto se v rámci platformy chceme zaměřit na zjednodušení a harmonizaci regulatorního rámce a povolovacích procesů při výstavbě veřejného dobíjení. V neposlední řadě je tu jedno téma, které vnímám jako velmi důležité. A to sjednocení podmínek pro vyhrazování parkovacích stání u dobíjecích stanic," doplňuje člen řídícího výboru Karsten Krämer.

"Potřebujeme zpřesnit a jasně určit podmínky pro instalace dobíjecí infrastruktury v garážích rezidenčních i komerčních budov, novelizovat zákon o pohonných hmotách a řadu dalšího," pokračuje členka řídícího výboru Jana Hrabětová. Klíčová bude také spolupráce s univerzitami a oblastí vědy a výzkumu. "České technické univerzity mají obrovské know-how, které jsou připravené sdílet a podpořit nová řešení v oblasti elektromobility," uzavírá člen řídícího výboru Pavel Hrubeš.

Tajemníkem platformy je Lukáš Folbrecht, tajemnik@ePlatforma.cz