Otevřený dopis pěti asociací: Parkování elektromobilů v Praze

20.06.2024

Dnes jsme zveřejnili otevřený dopis pěti asociací adresovaný vedení hlavního města Prahy, výzývající k vytváření motivačního prostřední pro lokálně bezemisní vozidla v Praze.

V dopise navrhujeme:

  • Nerušit, ale pouze omezit bezplatné parkování výlučně na čistě elektrická vozidla (Battery electric vehicle, BEV) a vodíková vozidla (Fuell-cell electric vehicle, FCEV - těch jsou zatím v ČR registrovány jednotky…) a zrušit tuto výhodu pro plug-in hybridy (PHEV)
  • S ohledem na potřebu plánování spotřebitelů a investiční jistotu nastavit omezení této výhody s dostatečným předstihem – např. při dosažení 15% podílu vozidel BEV na celkovém počtu vozidel registrovaných v Praze.
  • Následně, po dosažení tohoto podílu vozidel (tj. v horizontu cca 3 – 5 let) bezplatné parkování vozidel BEV a FCEV omezit na 3h.