Výroční zpráva za rok 2023: Jak se Platformě dařilo ve druhém roce její činnosti

04.04.2024

Během roku 2023 se Elektromobilní platforma, z.s. dále etablovala jako hlavní partner vlády v oblasti elektromobility a rozvíjela své aktivity zejména v oblasti formování příznivého regulatorního prostředí. 

Více informací o činnosti Platformy najdete v přiložené Výroční zprávě.